Sitemap | Contact 
   
 
a | A

Zorgcoördinatie

Het doel van zorgcoördinatie is het met elkaar in overeenstemming brengen van de zorg- en hulpverlening rond het cliëntsysteem. Het middel dat tot hier toe wordt gebruikt is het multidisciplinair en multilineair teamoverleg.
In principe kan iedere hulpverlener de zorgcoördinatie op zich nemen. Echter, indien gewenst kan men om deze zorgcoördinatie om te nemen beroep doen op een thuiszorgcoördinator. Deze thuiszorgcoördinatoren zijn verbonden aan de regionale dienstencentra, sommige lokale dienstencentra en sommige thuiszorgdiensten.
  
Gerelateerde Organisaties
  • t Punt/ocmw
  • SEL: www.selwaasland.be
  • Regionaal welzijnsoverleg Waasland: www.rwowaasland.be en doorklikken naar Cliëntoverleg