Sitemap | Contact 
   
 
a | A

Psychiatrische thuiszorg: Querido

Dienst
Psychiatrische thuiszorg: Querido
Adres
Papenakkerstraat 2
9100 Sint-Niklaas
Contact
tel
03 760 07 75
fax
03 760 07 71
mail
mail
Openingsuren
24u/24 telefonisch bereikbaar
Spreekuren
tijdens de kantooruren
Opmerking
aanmeldingsformulieren te downloaden op website, aanvraag echter eerst telefonisch aan te vragen.

 

Querido is een zorgvernieuwend geïntegreerd project “Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie” dat tot doel heeft door samenwerking met het netwerk (zowel professioneel als niet-professioneel) de zorg, behandeling en rehabilitatie van mensen met psychische en psychiatrische problemen in het natuurlijk leefmilieu te bestendigen en te optimaliseren.

Querido is een samenwerkingsverband van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender, de Thuiszorg die zich naar Querido toe engageert met afgevaardigden van de thuisverpleging, het maatschappelijk werk, de gezinszorg en de zelfstandige disciplines (in dit project de huisartsen), Beschut Wonen Waasland, Beschut Wonen Pro Mente, het Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus en het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia.


Querido wordt financieel geruggensteund door de Federale Overheid - Departement Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.