Sitemap 
   
 
a | A

Opdrachtsverklaring

Iedereen is van harte welkom.
Onze dienstverlening vertrekt vanuit Uw vraag.
Wij bieden kwaliteit en ontmoeting.
Wij bieden geborgenheid in een aangename omgeving waarbinnen de persoonlijke levenssfeer van elke gebruiker gerespecteerd wordt.

Ons dienstencentrum is een open huis.
Goede informatie en een correct advies zijn belangrijk voor U.
Daarom stellen we dit ter beschikking en om gebruikers te helpen bij het zoeken naar antwoorden op hun vragen.
Hiervoor werken we samen met interne en externe partners zodat U “de gepaste zorg” krijgt en dat de continuïteit ervan gegarandeerd kan worden.

We ontwikkelen initiatieven waardoor uw sociaal netwerk versterkt, uw zelfredzaamheid verhoogt en U zichzelf optimaal kan ontplooien via aangeboden vorming en ontspanning.

We bieden aanvullende dienstverlening aan waardoor U zo lang mogelijk thuis kan blijven.

We hebben specifieke aandacht voor gebruikers voor wie de toegankelijkheid van het dienstencentrum niet vanzelfsprekend is.
We houden onze werking zo duidelijk mogelijk voor iedereen en daarom informeren wij U over onze werking via verschillende kanalen. Overleg en communicatie zijn dus belangrijk.

We blijven eigentijds en volgen daarom in onze werking de maatschappelijke tendensen zowel betreffende inhoud als betreffende methodiek.
Wij stimuleren de inzet van vrijwilligers en wij sluiten met onze vrijwilligerswerking aan bij het algemene vrijwilligersbeleid van het OCMW.

Gebruikers, vrijwilligers, bestuurders en medewerkers werken samen aan een klimaat van verdraagzaamheid en respect.