a | A

De stage

Tijdens de stage krijgen de cursisten de mogelijkheid om in het werkveld de noodzakelijke vaardigheden te ontwikkelen waarover zij moeten beschikken om een volwaardig verzorgende/zorgkundige te worden.