a | A

De opleiding

Deze opleiding moet de cursisten voorbereiden op een professionele en kwalitatieve totaalzorg
  • voor de cliënt en zijn omgeving in de thuiszorg
  • voor de bewoner en zijn familie in de residentiële sector.
Theoretische les
 
Bijkomende module:

Opleiding zorgkundige

Deze verricht onder toezicht van een verpleegkundige en in een gestructureerde equipe verpleegkundige handelingen zoals vastgesteld in het Koninklijk Besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen.

Programma van deze module:

70 u. theoretische en praktische lessen

50 u. praktijkstage en een eindevaluatie