Sitemap 
   
 
a | A

Maaltijdbedeling

De firma Delicatesse Catering waarmee het OCMW samenwerkte voor de warme maaltijden aan huis, heeft de dienstverlening plots stopgezet na failissement. Het OCMW heeft intussen een oplossing. Vanaf maandag 27 januari krijgen de klanten die beroep doen op warme maaltijden van thuiszorgcentrum 't Punt opnieuw warme maaltijden aan huis van Traiteur Rony.

De chauffeur van Traiteur Rony zal zich aanbieden mét uw warme maaltijd op de gebruikelijke momenten tussen 10u30 en 13u. U kunt hem herkennen aan de badge met daarop thuiszorgcentrum 't Punt vermeld, die hij/zij draagt.

We hopen dat de overgang vlot verloopt. We vragen evenwel begrip voor eventuele vertraging of andere moeilijkheden die zich zouden voordoen.

Voorlopig verandert er niets aan de bijdrage die u betaalt. Vermits de kostprijs van de nieuwe leverancier echter hoger ligt dan voorheen zien we ons genoodzaakt de prijszetting in de verdere toekomst te herbekijken. We verwittigen u tijdig over de nieuwe prijsbepaling.

Als u vragen of meldingen hebt over de maaltijdbedeling, aarzel dan niet om contact op te nemen via de drie onderstaande telefoonnummers van thuiszorgcentrum 't Punt:

  • 03 778 68 68
  • 03 778 68 76
  • 03 778 68 60

Het OCMW en thuiszorgcentrum 't Punt danken u alvast voor uw vertrouwen en begrip.